Biografi

Biografi


Søren Espersen


Ridder af Dannebrog

Folketingsmand

Fhv. Kommitteret i Hjemmeværnet


Politisk Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012-2019

Dansk Folkepartis udenrigspolitiske ordfører indtil 2022

Tildelt Raoul Wallenberg-Medaljen 2009

Tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn 2019


Tidligere ordførerskaber for DF:


Udenrigspolitisk ordfører 

Grønlandsordfører

Færøordfører

Ordfører for Rigsfællesskabet

Ordfører for Grundloven


Medlemskaber af Folketingets udvalg:


Udenrigspolitisk Nævn

Udenrigsudvalget

Underudvalget for Udenrigspolitisk Nævn.

Færøudvalget

Grønlandsudvalget

Udvalget for Forretningsordenen

Forsvarsudvalget

Udvalget vedr. Efterretningstjenesterne

Udvalget til valgsprøvelse


Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-2019

Folketingets Næstformand og medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012

Medlem af Forsvarskommissionen 2007-2009

Medlem af Grønlands Selvstyrekommission 2005-2008

Medlem af Danmarks Delegation ved Nordisk Råd 2005-2006

Medlem af OSCEs parlamentariske forsamling 2005-2006


Tillidsposter i Dansk Folkeparti:


Formand for Dansk Folkeparti i København 1997-2000

Ansvarshavende redaktør for Dansk Folkeblad 1997-2005

Formand for Dansk Folkepartis Valg- og Strategiudvalg fra 2001

Folketingsmand fra 8. februar 2005

Medlem af Dansk Folkepartis Gruppebestyrelse fra 2006

Sekretær i Folketingsgruppes bestyrelse fra 2006-2012

Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse fra 2006-2019

Politisk Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012-2019


Curriculum vitae:


Født den 20. juli 1953 i Svenstrup, Himmerland, som søn af skoleinspektør Peder Christian Espersen (1906-1995) og hustru, Inger Espersen (1915-2004).


Realeksamen, Svenstrup Skole - 1970

Studentereksamen, Hasseris Gymnasium - 1973

Værnepligt, Søværnet - 1973-1974

Teologistudier, Københavns Universitet - 1974-1976

Journalisteksamen, Danmarks Journalisthøjskole - 1980

Journalist ved Dagbladet Ringsted - 1980

Journalist ved B.T. København - 1980-1982

Journalist og redaktør B.T. Aalborg - 1982-1988

Freelancejournalist i London - 1989-1992

Journalist ved Billed-Bladet, København - 1992-1996

Pressechef for Dansk Folkeparti 1997-2005

Medlem af Danmarks Radios Bestyrelse 2001-2005

Næstformand i Raoul Wallenberg Foreningen fra 2003

Medlem af CARE's Repræsentantskab 2006-2008

Medlem af Atlantsammenslutningens Repræsentantskab fra 2006-2006

Medlem af Grønlands Selvstyrekommission fra 2006-2009

Medlem af Forsvarskommissionen

Folketingets Næstformand og Medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012.

Ridder af Dannebrog - 2015

Hjemmeværnets Fortjensttegn 2019


Litterær produktion:


Bog: "Danmarks Fremtid - dit land, dit valg" 2001

         i samarbejde med Ulla Dahlerup og Anders Skjødt

Bog: "Exit Nyrup", 2002 - medforfatter (red.: Henrik Qvortrup)

Bog: "Valdemar Rørdam - Nationalskjald og Landsforræder", 2003

Bog: "Israels selvstændighedskrig - og de danske frivillige", 2007

       

Bladproduktion: 


Ansvarshavende redaktør af Dansk Folkeblad

fra 1. januar 1997 og til 1. marts 2005


Ægteskabelig stilling:


Gift 17. okt. 1981 med Yvette Kim Fay Espersen,

født i Chelsea, England, den 2. april 1956.


Fem voksne børn:


Ditte, Anders (Nelly), Robin,

Susie, Peter.

Børnebørn: Daniel, Mai, Josefine, Mathilde, Estrid, Olivia


KONTAKT TIL SØREN ESPERSEN:


Skriv: Christiansborg, 1240 København K.

Ring: 33 37 51 24

Mail: Soren.Espersen@ft.dk 

Mail: Sekretær Anne Funk  Anne.Funk@ft.dk  - 61623351