Biografi

Biografi


Søren Espersen


Ridder af Dannebrog af første grad

Folketingsmand for Danmarksdemokraterne

Fhv. Kommitteret i Hjemmeværnet

Fhv. Folketingets Næstformand og medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012


Tildelt The Jerusalem Prize fra World Zionist Organization Department of Irgoon and Israelis Abroad and Dansk Zionistforbund 2023

Dansk Folkepartis udenrigspolitiske ordfører indtil 2022

Politisk Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012-2019

Tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn 2019

Tildelt Raoul Wallenberg-Medaljen 2009


Medlemskaber af Folketingets udvalg:

Forsvarsudvalget

Færøudvalget

Indfødsretsudvalget

Kirkeudvalget (formand)

Kulturudvalget

Nordisk Råd (formand)

OSCE 

Tilsyn med Folketingets bibliotek

Det Tyske Mindretal

Grønlandsudvalget


Tidligere ordførerskaber for DF:

Udenrigspolitisk ordfører 

Grønlandsordfører

Færøordfører

Ordfører for Rigsfællesskabet

Ordfører for Grundloven

Udenrigspolitisk Nævn

Udenrigsudvalget

Underudvalget for Udenrigspolitisk Nævn.

Færøudvalget

Grønlandsudvalget

Udvalget for Forretningsordenen

Forsvarsudvalget

Udvalget vedr. Efterretningstjenesterne

Udvalget til valgsprøvelse


Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-2019

Folketingets Næstformand og medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012

Medlem af Forsvarskommissionen 2007-2009

Medlem af Grønlands Selvstyrekommission 2005-2008

Medlem af Danmarks Delegation ved Nordisk Råd 2005-2006

Medlem af OSCEs parlamentariske forsamling 2005-2006


Tillidsposter i Dansk Folkeparti:


Formand for Dansk Folkeparti i København 1997-2000

Ansvarshavende redaktør for Dansk Folkeblad 1997-2005

Formand for Dansk Folkepartis Valg- og Strategiudvalg fra 2001

Folketingsmand fra 8. februar 2005

Medlem af Dansk Folkepartis Gruppebestyrelse fra 2006

Sekretær i Folketingsgruppes bestyrelse fra 2006-2012

Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse fra 2006-2019

Politisk Næstformand for Dansk Folkeparti fra 2012-2019


Curriculum vitae:


Født den 20. juli 1953 i Svenstrup, Himmerland, som søn af skoleinspektør Peder Christian Espersen (1906-1995) og hustru, Inger Espersen (1915-2004).


Realeksamen, Svenstrup Skole - 1970

Studentereksamen, Hasseris Gymnasium - 1973

Værnepligt, Søværnet - 1973-1974

Teologistudier, Københavns Universitet - 1974-1976

Journalisteksamen, Danmarks Journalisthøjskole - 1980

Journalist ved Dagbladet Ringsted - 1980

Journalist ved B.T. København - 1980-1982

Journalist og redaktør B.T. Aalborg - 1982-1988

Freelancejournalist i London - 1989-1992

Journalist ved Billed-Bladet, København - 1992-1996

Pressechef for Dansk Folkeparti 1997-2005

Medlem af Danmarks Radios Bestyrelse 2001-2005

Næstformand i Raoul Wallenberg Foreningen fra 2003

Folketingsmedlem 2005 - i dag

Medlem af CARE's Repræsentantskab 2006-2008

Medlem af Atlantsammenslutningens Repræsentantskab fra 2006-2006

Medlem af Grønlands Selvstyrekommission fra 2006-2009

Medlem af Forsvarskommissionen

Folketingets Næstformand og Medlem af Folketingets Præsidium 2007-2012.

Ridder af Dannebrog - 2015 og af førstegrad 2023

Hjemmeværnets Fortjensttegn 2019

Ridder af Dannebrog førstegrad 2023


Litterær produktion:


Bog: "Danmarks Fremtid - dit land, dit valg" 2001

         i samarbejde med Ulla Dahlerup og Anders Skjødt

Bog: "Exit Nyrup", 2002 - medforfatter (red.: Henrik Qvortrup)

Bog: "Valdemar Rørdam - Nationalskjald og Landsforræder", 2003

Bog: "Israels selvstændighedskrig - og de danske frivillige", 2007

       

Bladproduktion: 


Ansvarshavende redaktør af Dansk Folkeblad

fra 1. januar 1997 og til 1. marts 2005


Ægteskabelig stilling:


Gift 17. okt. 1981 med Yvette Kim Fay Espersen,

født i Chelsea, England, den 2. april 1956.


Fem voksne børn:


Ditte, Anders, Robin, Susie, Peter.

Børnebørn: Daniel, Mai, Josefine, Mathilde, Estrid, Olivia


KONTAKT TIL SØREN ESPERSEN:


Skriv: Christiansborg, 1240 København K.

Ring: 33 37 51 24

Mail: Soren.Espersen@ft.dk 

Mail: Sekretær Julie Sommersøe: julie.sommersoe@ft.dk