Holdninger

Holdninger"Danmarks jord for de danske,

vi har plantet vort flag.

Det bli'r stående på pletten

- ingen tvivl om den sag.

Vi har ejendomsretten,

værn om hver mark og hvert skel;

Danmarks jord for de danske

- vi har pløjet den selv..."

                                (John Mogensen)


Søren Espersen, folketingsmand


* Danmarks frihed og selvstændighed er overskriften for mit politiske arbejde.

* Jeg elsker mit land, og føler et personligt ansvar for landet og folket.

* Mit politiske mål er at sikre, at landet også i fremtiden er danskernes land. Og sammen med andre gode kræfter vil jeg kæmpe for at bevare folkestyret og at videreudvikle vort dejlige land, som er opbygget gennem hele Danmarks lange historie.


Af natur er jeg såvel tolerant som åben og frisindet, og arbejder gerne hårdt og længe for at nå kompromis med politiske modstandere.


Dog med tre undtagelser:


* Intet kompromis med nazismen

* Intet kompromis med kommunismen

* Intet kompromis med islamismen


I øvrigt står jeg politisk for følgende:


·       Danmark er ikke et indvandrerland og skal ikke være multi-etnisk.


·       Den 11. maj 2011 blev grænsekontrollen genindført, og landet jublede. Det var en lykkelig dag!. Det var det første, væsentlige skridt frem mod endelig helt at forlade Schengen-samarbejdet. Den røde regering, som jo er helt i lommen på EU, afskaffede kontrollen igen. Så vi må kæmpe videre! Grænsekontrollen er nu i gang - men skal permanentgøres. Det er en væsentlig kamp for os at tage.


·       Kun FNs konventionsflygtninge samt mennesker, der forfølges eksempelvis på grund af af race, religion eller holdninger skal kunne opnå asyl i landet. Afviste asylansøgere skal hjemsendes.


·       Der skal strammes yderligere op med hensyn til tildeling af dansk indfødsret. Jeg foretrækker personligt, at loven ændres, således at dansk indfødsret som overordnet princip kun kan erhverves, hvis enten far eller mor er dansk statsborger. Der skal selvfølgelig kunne være undtagelser - i tilfælde af, at en udlænding har gjort en ganske særlig indsats til gavn for Danmark.


·       EU skal ikke lave love i Danmark, det skal kun Folketinget og dermed det danske folk. Jeg er tilhænger af et frit og selvstændigt Danmark, og er følgelig modstander af Den Europæiske Union men tilhænger af den tidligere EF - Den Europæiske Fælleskab.


·       EUs Forfatning burde have været afvist - og burde have været til folkeafstemning. Danmark har allerede en grundlov, og to er én for meget!


·       Jeg er varm tilhænger af Rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne, og jeg ser gerne fællesskabet udbygget og forstærket. Jeg ville ønske, at Grønland og Færøerne opgiver tanken om fuld selvstændighed, men derimod forpligter sig til et stærkt fællesskab med Danmark, idet jeg mener, at det ville være til gavn og glæde for såvel grønlændere som færinger og danske.


·       De svageste i vort samfund skal hjælpes og støttes. Et samfund skal kendes på, hvorledes dets svage behandles.


·       Straffene for grove volds- og sexforbrydelser skal hæves, og der skal på disse områder indføres minimumsstraffe.


·       Ofrene for kriminalitet skal hjælpes og understøttes på alle tænkelige måder.


·       Familien er landets og folkets kerne. Vi skal derfor på alle måder værne om familien.


·       Dyremishandling skal straffes hårdt. Det må være slut med at tage let på dyremishandlere. Og bøder er ikke nok - dyremishandlere skal bag tremmer.


·       Vi skal værne om vores natur, og reglerne herfor skal være skrappe.


·       Sygehusvæsenet skal gennemgå en effektiv modernisering, så det atter bliver det bedste i verden. Regionerne er et overflødigt og fordyrende mellemled, og skal afskaffes, så Staten overtager sygehusvæsenet.


·       Danmarks folkeskole skal igen være verdens førende skole. Skolevæsenet har været forsømt, og skolens væsentligste formål skal atter være at lære børnene noget. Børnene skal først og fremmest lære at læse, skrive og regne, og så skal de lære en masse danmarkshistorie. Jeg vil arbejde for, at der overalt sker en modernisering af skolebygningerne, ligesom det nyeste og bedste undervisningsmateriale indkøbes. Der skal, som det sker i England, ansættes HKere til at klare det administrative, så lærerne får langt mere tid til at undervise.


·       Politiet skal styrkes. Staben udvide yderligere og politifolkenes løn sættes op.


·       Det var mig en stor glæde og ære at være Kommitteret i Hjemmeværnet, og jeg værdtsætte mine besøg rundt om i landet i de forskellige distrikter. Hjemmeværnet er med sine 46.000 medlemmer en væsentlig del af Danmarks samlede forsvar.Værnepligten skal bevares og udvides. Jeg ville foretrække, at alle unge danske mænd kom "i trøjen" til nogle dejlige måneder, og samtidig gøre deres pligt for fædrelandet. Danmark skal have et stærkt, mobilt og effektivt forsvar med Hæren, Søværnet, Flyvevåbenet og Hjemmeværnet som grundpillerne. Danmark skal på alle måder leve op til de krav, NATO stiller og indgå i et snævert militært samarbejde med de øvrige NATO-lande.


·         Kampen mod terrorismen skal intensiveres.