Udgivelser

Udgivelser


Nedenfor de forskellige bøger jeg har skrevet - og bladudgivelser da jeg var redaktør på Dansk Folkepartis medlemsblad Dansk Folkeparti.

Mine bøger kan du låne på biblioteket - eller du kan købe dem. Se hvordan nedenfor...


Bøger:


"Israels Selvstændighedskrig

- og de danske frivillige"


Særtilbud

Bogen kan købes til særpris - kr. 150,00 (excl. moms og forsendelse).

Send bestilling på e-mail med dit navn og adresse til

adm@applefarm.dk

Du kan også låne bogen på landets bibliotekerFra det sene efterår 1947 til sommeren 1949 deltog ca. 3.500 mænd

og kvinder fra 43 lande som frivillige på den jødiske side i det, der

skulle blive kendt som Israels selvstændighedskrig. Først som

indrullerede i den jødiske undergrundshær, Haganah, og

efterfølgende som hvervede soldater i Israels officielle hær Zahal.


46 af de frivillige soldater var fra Danmark. Et stort antal i forhold til landets ca. 7000 jødiske borgere. da foråret kom i 1949 blev en håndfuld af dem tilbage som zionister for at være med i opbygningen af den nye jødiske stat. Men de allerfleste rejste tilbage til Danmark, hvor de følte sig mest hjemme. I bogen fortæller Søren Espersen nøgternt og sagligt om de danske hvervede soldater, Herbert Pundik og Bent Melchior er to af dem.

Samtidig er det beretningen om det meget sammensatte jødiske samfund i Danmark, som de kom fra – og naturligvis historien om det moderne Israels fødsel.

 

Bogen er udstyret med et enestående kilde- og billedmateriale, indhentet fra israelske arkiver, samt familie og efterladte i Danmark. Søren Espersen har interviewet machal-soldater og pårørende, og på Haganah-museet i Tel-Aviv fik han overdraget en mappe med betegnelsen "Danish Machal", som indeholder gemte optegnelser, breve og dokumenter om de frivillige - bemærkelsesværdigt materiale, der nu, tres år efter, offentliggøres for første gang i Danmark.


Israels Selvstændighedskrig - og de danske frivillige

Sideantal: 255

Indbinding: Hæftet

Forlag: Hovedland

Udgivet 2007

Sprog: Dansk

ISBN: 978-87-7739-972-5

 
"Valdemar Rørdam

- nationalskjald og landsforræder"


Bogen kan købes til særpris:

100,00 kr. (excl. moms og forsendelse.

Send bestilling på e-mail med dit navn og adresse

til adm@applefarm.dk


Du kan også låne bogen på landets biblioteker.


"Der er Vers af ham, som forlanger, at vi kalder ham vor Tids største

danske Digter. Nationens Digter; ja, ret egentlig Skjald, Dannerskjalden.

Som Kunstner overgaas han, naar han er bedst, af ingen her, og denne

hans Kunsts Indhold er af en saadan Art, at skulle vi bede om den

litterære Nobelpris til nogen, maatte det blive til Valdemar Rørdam"


Året er 1940, og ophavsmanden til citatet er Kaj Munk.


Fem år senere hyldedes digterpræsten med rette som helten, som havde ofret livet for Danmarks frihed. Samtidig skyllede fra alle sider foragten og hadet ind over Valdemar Rørdam, som ikke kunne leve med den betegnelse, han fik: landsforræder. Og mens der tændtes lys i det frie land og folket jublede, var den 74-årige enkemand færdig. Han døde kort efter, nedbrudt af sorg og elendighed.


Søren Espersen søger i sin fremragende bog om digteren Valdemar Rørdam at finde en forklaring på den skæbne, der blev den forkætrede digters. Han, som steg til kolossale højder i det danske folks bevidsthed, oplevede den totale fornedrelse og siden grundigt og systematisk blev gemt væk og glemt.


Valdemar Rørdam - Nationalskjald og Landsforræder

Sideantal:  223

Indbinding:  Hæftet

Forlag:  Lysias

Udgivet: 2003

Sprog:  Dansk

ISBN:  87-989198-1-4


"Danmarks fremtid - dit land, dit valg..."


(2001) Skrevet af Ulla Dahlerup, Søren Espersen og Anders Skjødt


Skrevet af Ulla Dahlerup, Søren Espersen og Anders Skjødt

og redigeret af Søren Esper-sen. Trykt i 30.000 eksemplarer


* Det største problem, det danske folk i forbindelse med udlænding-

epolitikken må slås med, er misinformationen. En lang fortielse eller

fordrejning af, hvad der foregår herhjemme, og hvad der venter os,

såfremt vi lader stå til og lader udviklingen fortsætte. Det er bogens

mål at råde bod på dette. Bogen vil med stort udbytte kunne benyttes

som opslagsbog - den eneste af sin slags.


* Bogen lægger tal og statistikker på bordet, efter at et folketingsflertal siden 1983 har arbejdet på at gøre Danmark til et multietnisk samfund.


* Bogen fortæller, med eksempler fra multietniske samfund, hvad der venter os såvel øko-nomisk, kulturelt og samfundsmæssigt, hvis der ikke bremses op.


* Bogen fortæller sluttelig, hvad Dansk Folkeparti agter at gøre. Skrevet af Ulla Dahlerup, Søren Espersen og Anders Skjødt og redigeret af Søren Espersen. Trykt i 20.000 eksemplarer (udsolgt)


* Det største problem, det danske folk i forbindelse med udlændingepolitikken må slås med, er misinformationen. En lang fortielse eller fordrejning af, hvad der foregår her-hjemme, og hvad der venter os, såfremt vi lader stå til og lader udviklingen fortsætte. Det er bogens mål at råde bod på dette. Bogen vil med stort udbytte kunne benyttes som op-slagsbog - den eneste af sin slags.


* Bogen lægger tal og statistikker på bordet, efter at et folketingsflertal siden 1983 har arbejdet på at gøre Danmark til et multietnisk samfund.


* Bogen fortæller, med eksempler fra multietniske samfund, hvad der venter os såvel øko-nomisk, kulturelt og samfundsmæssigt, hvis der ikke bremses op.


* Bogen fortæller sluttelig, hvad Dansk Folkeparti agter at gøre.


BOGEN KAN REKVIRERES VED HENVENDELSE TIL DANSK FOLKEPARTI - 33375191

DU KAN OGSÅ LÅNE BOGEN PÅ LANDETS BIBLIOTEKER
"Exit Nyrup"

- udgivet 2002.


Blandt antologiens forfattere er Søren Espersen.


Bogens tema er Poul Nyrup Rasmussens tab af magten

ved valget november 2001. Hvorfor gik valget som det gik?


Antologien er redigeret af Henrik Qvortrup.

Bogen kan købes hos boghandleren,

eller kan lånes på landets biblioteker.